søndag den 21. december 2008

Google

Jeg elsker dig. Jeg elsker dig! - På 100 sprog. Du skal selv bladre op og ned i teksten. Bladre frem til det nummer der skal ringes op til og tryk på den grønne knap. Hvis den derimod er aktiv, kommer der en skærm frem med en stor rød knap og en stor grøn knap, som man naturligvis trykker på. Disse udvendige knapper er måske ikke så store. Onde tunger vil måske påstå at der ikke er anden forskel end tastaturlayoutet og farven. Jeg vil aldrig kunne påstå at jeg ikke er færing, Men du lyder som en utilpasset færing wannabe type. Måske dine færøske brødre og søstre og synes du er en tumpe? Lad også hans hustru eller hustruer, hans børn, hans fader og moder, hans brødre og søstre og hele hans æt komme til ham, og giv også dem alt. Det øjeblik er Guds nærvær, selve Guds liv, Guds åndepust der går igennem menneskets ånde. Mennesket ånder ud og ånder ind, og så længe et menneske kan trække vejret, lever det. Mennesker med åndenød bruger ofte deres mellemgulv og nederste muskler på bryst-. kassen til at trække vejret. Når vi står eller sidder, trækkes vejret korrekt ind ved at: Gøre brystkassen bredere. Tryk håndfladerne mod siden af brystkassen. I sengen kan du trække benene op mod brystkassenTræk det strakte ben op mod loftet - så du mærker et stræk på baglåret. Pres næsen lige op mod loftetStrækket mærkes i lænden. Træk knæene op mod næsen. Pres hånden nedad og træk bagud med modsatte hånd. Drej hånden indad (så tommelfingeren peger bagud) og før armen bagud og nedad. Pres hoften frem og træk knæet lige bagud. Undgå at svaje i lænden (hæl i gulvet og fødderne lige frem). Hold stillingen i 30 sek. Hold stillingen i 20 sekunder. Udfør. øvelsen 1 gang i timen. Genoptræningen foregår i fysioterapien på Rigshospitalet én om ugen i 5 uger og varer 1-1½ time pr. gang5 undervisningsgange á 1½ time efterfulgt af 5 opfølgninger af 1 time med .... Motion for børnene én gang /uge i 1-1½ time. - hver 2. gang i svømmehal. Der er afsat 1 time til mødet, som afholdes med udgangspunkt i fællesjournalen. Det forventes at der afholdes 3-4 møder den første mandag i hver måned. JFr meddelte, at strategiudvalget havde holdt sit første møde mhp kategorisering af ansøgningerne. Der sammensættes en evalueringsgruppe til at korrigere systemet. Sammensætningen vil ske relativt tidligt i forbindelse med undervisningsforløbet , ... når systemet overgår til drift, Dette vil blive gjort, når opgørelsesmetoderne er fastlagte, Der er endnu ikke fastlagt succeskriterier for brug. Vi kan ifølge ovenstående altså ikke bruge den ... i den innovative proces tidlige faser, bl.a. fordi målene ikke er fastlagte endnu. Der er minimum et par stykker af mine medarbejdere, der har brug for mere fokus på det (den præinventive fase) for at være motiverede medarbejdere. Der kan imidlertid være andre forhold og elementer, der kan motivere den enkelte medar-. bejder. Det kan være metoder, der er knyttet til arbejdsformer, Teorier og metoder knyttet til den humane ernæring, Ernæring og sundhed. Under uddannelsen i ernæring og sundhed lærer du om ernæringsrigtig kost og den betydning kosten har for både raske og syge mennesker. Det er bevist at ernæringsrigtig og til-. strækkelig kost hver dag er af betydning for. hurtig helbredelse efter en sygdom. Sørg for at få en halv times motion hver dag. Og sørg for at få sovet ordentligt, så du er udhvilet.  du vågner udhvilet. Anbring sengen,  du har. en væg bag ryggen. Sov ikke i retning mod døren. Indstil det tidspunkt, hvor du vil vågne, og hvor lang tid solopgangen skal vare .  vil uret simulere en solopgang,  du kan vågne frisk og udhvilet. På den måde er de friske og. udhvilede, når de vågner,” fortæller Anna. Vi plejer at sige, at det ikke skal være en eller andens forældre, man tænker på, før man skal sove, og igen om morgenen, når man vågnerMan tager hjem til konen efter vagt, så sover hun måske, og så står man op igen næste morgen. Manden står ved siden af, påklædt og klar til at tage hjem.

Ingen kommentarer: