søndag den 31. maj 2009

Naturens kanon

20 steder i den danske natur
Det kunne være: Skagens Gren, Råbjerg Mile, Rubjerg Knude, Rebild Bakker, Ørkenen på Anholt, Fur, Silkeborgsøerne, Det Sydfynske Øhav, Mols Bjerge, Knudshoved Odde, Skejten, Roskilde Fjord, Store Blåkilde, Stevns Klint, Møns Klint, Skjern Å, Lille Vildmose, Suserup Skov, Hammeren, Vadehavet.

10 typer af sten
Det kunne være: flint, kridt, kildekalk, rhombeporfyr, østersøkvartsporfyr, kinnediabas, kvarts, granit, granat, nexøsandsten.

3 typer af skyer
Det kunne være: Cumulusskyer, amboltskyer, fjerskyer.

10 stjernebilleder, stjerner, galaxer eller planeter
Det kunne være: Orion, Cassiopeia, Karlsvognen, Nordstjernen, Capella, Andromeda, Venus, Mars, Saturn, Jupiter.

10 typer af natur
Det kunne være: Løvskov, kilde, højmose, ellesump, eng, kalkend, strandeng, hede, klit, overdrev.

10 danske fisk
Det kunne være: Gedde, aborre, ål, ørred, laks, rødspætte, pigvar, torsk, sild, ulk.

10 danske padder og krybdyr
Det kunne være: Skrubtudse, grønbroget tudse, grøn frø, spidssnudet frø, løvfrø, lille vandsalamander, stor vandsalamander, markfirben, hugorm, snog.

20 danske planter
Det kunne være: Engelsød, åkande, nøkkerose, blå anemone, hvid anemone, engkabbeleje, kodriver, kornvalmue, kornblomst, følfod, skovjordbær, rødkløver, skovsyre, gederams, blåklokke, gul snerre, hedelyng, liljekonval, gøgeurt, tagrør.

20 danske fugle
Det kunne være: Skarv, fiskehejre, stork, knopsvane, edderfugl, musvåge, agerhøne, trane, vibe, sneppe, hættemåge, ringdue, natugle, mursejler, sanglærke, nattergal, musvit, stær, solsort, ravn.

10 danske pattedyr
Det kunne være: Pindsvin, skimmelflagermus, hare, egern, brun rotte, ræv, grævling, rådyr, krondyr, spættet sæl.

20 danske insekter
Det kunne være: Døgnflue, guldsmed, skumcikade, løvgræshoppe, vandkalv, mariehøne, løbebille, stor gedehams, humlebi, nældens takvinge, citronsommerfugl, admiral, blåfugl, kålsommerfugl, ligustersværmer, bjørnespinder, smutugle, stikmyg, dansemyg, regnklæg.

10 danske smådyr
Det kunne være: Skovflåt, korsedderkop, mejer, skolopender, tusindben, bænkebider, havesnegl, tangloppe, blåmusling, taskekrabbe.

10 danske træer
Det kunne være: Eg, bøg, lind, ask, birk, elm, kirsebær, røn, el, asp.

10 danske svampe
Det kunne være: Karljohan, kantarel, violet ametysthat, tøndersvamp, kæmpestøvbold, agerchampignon, stinksvamp, rød fluesvamp, grøn fluesvamp, trompetsvamp.

De 5 største naturforskere i verden
Det kunne være: Carl von Linné, H.C. Ørsted, Charles Darwin, James Watson og Francis Crick.

Jeg syntes bare det blev helt poetisk..
Læs mere på Natur og idé

Ingen kommentarer: