onsdag den 27. maj 2009

Sommerfest for alle

2 kommentarer:

Martin Johs. Møller sagde ...

Fest for alle ...

"Om et kommende værdifællesskab kan der selvsagt kun tales tentativt og gisnende (...). At verden takket være stormagtspolitikken og massemedierne er blevet mindre - og det vil som bekendt sige, at vi får en større verden at forholde os til (...) Alle kommer til at optræde som noget konkret, som et almenbegreb med sand global dækning. Det vil melde sig med påtrængende styrke, hver gang Alles eksistens involveres i et spil på liv og død - som det skete under Cuba-krisen. Og det vil melde sig under mere fredelige omstændigheder, når massekommunikationsmedierne bliver så globaliserede, at Alle får bevidsthed om, at de ser og lytter på Alles vegne." Udgiverne i forordet til Svend Johansens Millionbevidsthed fra 1969

Olga sagde ...

Vidste ikke Alle allerede var reserveret...