mandag den 1. september 2008

The Cup Situation

Jeg er gaaet i gang med at skrive en lille bog sammen med en pige der hedder Chelsea som jeg har boet hos de sidste to uger. Den handler om en misforstaaelse paa EBay og er bygget paa ideen om positiv feedback, altsaa det der sker i brintbomber, naar kvinder bliver gravide og faktisk ogsaa det der er skyld i paafuglens overdimensionerede fjer. Køberen tror en kop koster 2$ og saelgeren tror han saelger den for 1$. De begynder at sende kopper og penge frem og tilbage.
Jeg havde bare lyst til at sige det til nogen. Skal nok sende et link naar vi bliver faerdige. Jeg tror det bliver rigtig godt.

Ingen kommentarer: