torsdag den 19. februar 2009

Børn tegner (mest ærligt)

rød afspejler stærke følelser
- både kærlighed & had

gul forbindes med det lille barns trygge tilværelse i hjemmet

orange er ret neutral, men venlig farve

grøn viser, at barnet ikke er særligt følelsesbetonet

blå vidner om kontrol og|eller intellektuelle anlæg

sort kan betyde, at barnet er udsat for en stor psykisk belastning af en eller anden art

brun er ikke karakteristisk alene

lilla var
indtil nogle år siden tegn på et ulykkeligt barn, men da det nu nærmest er modefarve, er tolkningen usikker

____________________________

Venstre side har noget at gøre med fortiden, altså det kendte.

Højre side har noget at gøre med fremtiden, altså det ukendte.

Tegner barnet mest forneden, tyder det på, at det er nedtrykt.

Tegner barnet mest foroven, tyder det på ambitioner.

Hvis motivet er koncentreret på midten, kan det betyde, at barnet er bange for at udfolde sig.

Omvendt, hvis tegningen breder sig over hele arket, kan det betyde, at barnet tør gøre sig bemærket og kræve sin plads i verden.
En harmonisk anbringelse af flere forskellige farver vil man tolke
som tegn på et følelsesmæssigt harmonisk barn.
Hvis farver er malet ovenpå hinanden, vil analytikeren notere sig rækkefølgen -
den kan ses i lup.

Hvis f.eks. gul er overmalet med sort, viser det 'mangel på kærlighed'


Solen kan være overmalet, eller måske er der ikke fri bane for dens stråler;
begge dele tyder på man

____________

Et af de træk, man i denne forbindelse vil se på,
er hvordan barnet tegner huse: er der et rimeligt antal vinduer, og især, er der dør og helst også håndtag i døren?

I dybdepsykologien taler man om, at "hus" er symbol for en selv, og det vil derfor sige, at hvis der ikke er nogen dør, er det ret vanskeligt at kommunikere med barnet
- man kan så at sige ikke komme 'ind til barnet',
og barnet har svært ved at komme 'ud'.

____________________

Noget af det, der springer i øjnene, er, om der er brugt meget sort,
og hvordan det er brugt.

Et andet træk kan være frygtindgydende uhyrer og voldsomme begivenheder.

Her skal man tænke på, at tegningerne afspejler, hvad der foregår i barnets sind, og bliver de voldsomme motiver ved i en længere periode, vil det nok være en god ide at få hjælp til at afkode signalerne, dvs. finde frem til årsage til de turbulente følelser.

Samtidig skal man være klar over, at de voldsomme motiver samtidig har den mission at virke dæmpende på angsten, for hvis et barn er fyldt af voldsomme konflikter, giver det en slags beroligelse at se uhyrlighederne konkret på papiret.

Ingen kommentarer: